Photos: Miranda Sound, Hero Pattern, Barn Burning, and eric Metronome

08/11/06
Miranda Sound, Hero Pattern, Barn Burning, and eric Metronome
Columbus, OH – Oldfields on High


Miranda Sound

081106mirandasound4.jpg081106mirandasound1.jpg

081106mirandasound2.jpg

081106mirandasound3.jpg

Hero Pattern
081106heropattern1.jpg

081106heropattern2.jpg

081106heropattern3.jpg

081106heropattern4.jpg

Barn Burning
081106barnburning2.jpg

081106barnburning1.jpg

081106barnburning3.jpg

ericMetronome
081106ericmetronome1.jpg

081106ericmetronome2.jpg

081106ericmetronome3.jpg

081106ericmetronome4.jpg

Comments are closed.